×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2021-06-24 17:54:59 / შეხვედრა მერიაში სტუდენტებთან, რომლებიც გადიან გადამზადებას (კვალიფიკაციას)

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე არმენ მარანგოზიანს შეხვედრა ჰქონდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიაში იმ სტუდენტებთან, რომლებიც გადიან გადამზადებას (კვალიფიკაციას), რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.

მერის მოადგილემ მათ გააცნო მუნიციპალიტეტის სტრუქტურით, გააკეთა საქართველოში უმაღლესი განათლების მიღების ფაქტი და უპასუხა მათ საინტერესო კითხვებით.