×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-01-25 13:52:56 / გაიმართა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 2020 წ. პირველი შეხვედრა

22.01.2020წ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დარბაზში გაიმართა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა.
მერის მოადგილემ არმენ მარანგოზიანმა, მან გააცნო საბჭოს დღის წესრიგს.
შემდეგ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა აირჩიეს საბჭოს თავმჯდომარე.