×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 1.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 05.02.21 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5096959?publication=0
ბრძანება N 214.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი 214 25.01.2021
დადგენილება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცდების შესახებ N 19 25.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5064081/0/ge/pdf
დადგენილება 18.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ N 18 25.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5064550/0/ge/pdf
დადგენილება 17.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 17 08.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5047905/0/ge/pdf
დადგენილება 16.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 16 26.11.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5039646/0/ge/pdf
კობა გოხაძე Կոբա Գոխաձե.PDF 88 30.10.2020
კარაპეტ პალოიან Կարապետ Պալոյան.PDF 87 30.10.2020
აღვან აბაჯიან Աղվան Աբաջյան.PDF 86 30.10.2020
არუთიუნ ალექსანიან Հարութիուն Ալեքսանյան .PDF 85 30.10.2020
ალბერტ მანუშიან Ալբերթ Մանուշյան.PDF 84 30.10.2020
პაკსაძე ზაურ Պակսաձե Զաուռ.PDF 83 25.11.2020