×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება №15.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15 24.06.19 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4595390?publication=0 Область прикрепленных файлов
დადგენილება №14.pdf ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზება. 14 24.05.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4569561?publication=0
დადგენილება №13.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 13 24.05.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4569535?publication=0
განკარგულება № 8 14.PDF შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 14 24.05.2019
დადგენილება №12.pdf

2019წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 30.04.19г https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4550456?publication=0
განკარგულება 714.pdf

9 აპრილს ტრაგიკულად გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნისათვის ძეგლის (ქანდაკების) დაყენების შესახებ

714 30.04.19
განკარგულება 614.pdf

1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე #446 საცხოვრებელი სახლის ბინების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

614 30.04.19г
განკარგულება № 414.pdf

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ

414 28.03.2019
ბრძანება 414.PDF

საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.

414 24.01.2019
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა.pdf

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა

43/44 11.01.2019