×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 1.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01 31.01.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4786889?publication=0
განკარგულება და დანართი 21.pdf 2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 21 14 06.11.2019
განკარგულება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხერთვისი-ვარძია-ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ 28 12.11.2019
განკარგულება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კუმურდოში სკოლამდე მიმავალი გზის- ქუჩა #4-ს, შუშიკ მღდესიანის სახელის მინიჭების თაობაზე 29 12.11.2019
განკარგულება 1.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. დილისკის საბავშვო ბაღის «ვარდან ნაჰატაკიანის“ სახელის მინიჭების თაობაზე 01 31.01.2020
განკარგულება 24.pdf სოფ. გოგაშენის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 24 12.11.2019
განკარგულება 22.pdf 2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 22 07.11.2019
განკარგულება 23.pdf სოფ. აფნიას მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 23 12.11.2019
განკარგულება 27.pdf სოფ. ხავეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 27 12.11.2019
განკარგულება 26.pdf სოფ. დაბნიას მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 26 12.11.2019
განკარგულება 25.pdf სოფ. კუმურდოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 25 12.11.2019
დადგენილება 22.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 ნოემბრის №21 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

22 26.11.2019 matsne.gov.ge/ka/document/view/4711974?publication=0