×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება N6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გოგაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის- სოფელ ჭაჭკარის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ N 6 27.05.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4880151?publication=0
დადგენილება N10 (1).pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 (1) 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908360?publication=0
განკარგულება N 11 14.pdf საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ფიზიკური პირების) და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შესახებ N 11 14 28.05.2020
დადგენილება 5.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 28.04.2020 05 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4858045?publication=0
განკარგულება 7 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასების შესახებ 7 14 28.04.2020
განკარგულება 4 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ოთარ ერანოსიანის უფლებამოსილებების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 4 14 28.04.2020
განკარგულება 6 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი „აყვავებული ახალქალაქი“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ 6 14 28.04.2020
განკარგულება 5 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ 5 14 28.04.2020
განკარგულება 314.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 314 26.03.2020
დადგენილება 4.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04 26.03.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4836094?publication=0
დადგენილება 2.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

02 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4808578/0/ge/pdf
განკარგულება N2 14.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2020 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებები

2 14 27.02.2020