×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოო ობიექტები

  1. რძის პროდუქტების 10 საწარმო.
  2. 41–მდე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და ასოციაცია;
  3. პურის 20–მდე საცხობი.
  4. ქვის გადამამუშავებელი 5–მდე საამქრო.
  5. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის 7 საამქრო.
  6. მსუბუქი კედლების ბეტონის ბლოკის 5 საამქრო.
  7. 6 სადურგლო და ავეჯის სახელოსნო.
  8. უალკოჰოლო სასმელის წარმოების 6 საწარმო.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში 282 ადამიანია დასაქმებული.