×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებენ შემდეგნაირად ტრანსპორტირების მიმართულებები, რომლებიც აფინანსებენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ.

 

მარშრუტი, საწყისი ადგილიდან საბავშვო ბაღამდე:

· ს. იხტილიდან - ს. ბარალეთის საბავშვო ბაღი.

· ს. მერენიიდან - ს․ ბარალეთის საბავშვო ბაღი

· ს. ბოზალიდან - ფილიპოვკიდან - ს. კარწახის საბავშვო ბაღი.

· ს. კორხიდან -ქ. ახალქალაქის # 3 საბავშვო ბაღი

· ს. მაჭატიდან - ქ․ ახალქალაქის # 3 საბავშვო ბაღი.

· ს. ბავრიდან - ქ. ახალქალაქის # 2 და # 3 საბავშვო ბაღები

· ს. ხოსპიოიდან - ქ. ახალქალაქის # 1 და # 2 საბავშვო ბაღი.

· ს. მურჯახეთიდან -ს. ჩამდურიდან - ქ. ახალქალაქის # 1 და # 2 საბავშვო ბაღები.

 

მარშრუტი საწყისი ადგილიდან სკოლამდე:

· ს. ბალხოიდან - ს. ბუღაშენის საჯარო სკოლა.

· ს. კარტიკამიდან - ქ. ახალქალაქის #2 საჯარო სკოლა (პირველი ცვლა)

· ს. გულიკამიდან - ს. ხულგუმოიდან - ქ. ახალქალაქის მე -2 საჯარო სკოლა (პირველი ცვლა)

· ს. კარტიკამიდან - ს. გულიკამისდან - ს. ხულგუმოიდან - ქ. ახალქალაქის # 2 საჯარო სკოლა (მე -2 ცვლა)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე არსებობს ტრანსპორტის სხვადასხვა მიმართულება ქ. ახალქალაქიდან მუნიციპალიტეტის სოფლებამდე, ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვა ქვეყნები.