×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სპორტული სკოლა

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლაში
მოქმედებენ შემდეგი სპორტული ჯგუფები:

 

  • კარატე

  • ფრენბურთი

  • ფეხბურთი

  • მაგიდის ჩოგბურთი

  • მკლავჭიდი

 

სპორტულ სკოლაში ესწრება 190 მოსწავლე.

 

სპორტულ სკოლის დირექტორი: არამ სუქასიან

ტელეფონი: +995 599 99 00 71

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, თუმანიანის ქ. 31