×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  65 საჯარო სკოლა, მათ შორის 50 საშუალო და 15 საბაზისო სკოლა.         

• 55 სომხური

• 9 ქართული

• 2 სომხურ-ქართული

• 1 რუსული

სკოლის პერსონალის საერთო რაოდენობაა დაახლოებით 1800, მათ შორის  დაახლოებით 1500 პედაგოგი და 300 ადმინისტრაციული პერსონალი.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სწავლობს დაახლოებით 7913 მოსწავლე.

(2019 წლის ოქტომბრის მონაცემების გამო)