×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საცურაო აუზი


 


 


 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საცურაო აუზში მოქმედებენ შემდეგი წრეები:

  • ცურვა

  • ფიტნესი

საცურაო აუზში ესწრება 75 პირი.


 

საცურაო აუზის დირექტორი: აშოტ ხანოიან

ელ. .: Khanoyan73@mail.ru

ტელეფონი: 599 11 62 60

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, მალხასიანის ქ. 2