×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის რაიონი ხასიათდება მრავალფეროვანი წიაღისეულით:

  • კირქვა (აზავრეთის საბადო. შესწავლილი მარაგი შეადგენს 554 ათას მ.კუბ.);
  • ვულკანური წიდა (სოფ. ზაკვი);
  • პემზა (სოფ. სულდა და ოკამი);
  • ბეტონის მსუბუქი შემავსებლები;
  • მოდეგამი (ტუფლავას საბადო);
  • ანდეზიტი-ბაზალტი;
  • მარმარილო (ჭობარეთის მასივში);
  • პერლიტი;
  • ქარსი (მოყვითალო, გამჭვირვალე მინერალი).