×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სამხატვრო სკოლა


 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში ისწავლება შემდეგი საგნები:

· ფერწერა

· ხატვა

· დეკორატიული ხელოვნება

· კომპოზიცია

· ხელოვნების ისტორია


 

სამხატვრო სკოლაში ესწრება 35 მოსწავლე.


 

სამხატვრო სკოლის დირექტორი: კარლენ კარაპეტიან.

ტელეფონი: 571 91 30 74

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 12