×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

თავმჯდომარე                                                                     ირიციან ნაირი


თავმჯდომრის  მოადგილე                                                ლომსაძე გაიოზ


ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო ფრაქციის თავმჯდომარე                         ჩახმახჩიან ჰაკოპ                                 

 

ფრაქციები

ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ 


ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                ალელიშვილი ბორის


ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ 
ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                პაპოიან ვარდან


ქართული ოცნება - მაჟორიტარები

 

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                     მოვსესიან ჰამლეტ


ქართული ოცნება - მაჟორიტარები

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                ხეჩოიან ედგარ

                                                                                               
ქართული ოცნება - მრეწველები

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                     მელტონიან ნაირი                                                                                                                     
ქართული ოცნება - მრეწველებიფრაქციის

თავმჯდომრის  მოადგილე                                           აღვან აბაჯიანი                                                                                                       
ქართული ოცნება - კონსერვატორები

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                    საარიან აშოტ                                                                                                            
ქართული ოცნება - კონსერვატორები

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                              თეთვაძე სოსო                                                                                           
ქართული ოცნება - ახალგაზრდები

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                   მკოიან არტურ                                                                                                                   
ქართული ოცნება - ახალგაზრდები

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             პალოიან კარაპეტ                                                                                                  
ქართული ოცნება - ახალქალაქის განვითარება

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                  გოხაძე კობა


ქართული ოცნება - ახალქალაქის განვითარება

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             ეღუნიან აშოტიკ


ქართული ოცნება - აგრარები“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                  ზაური პაქსაძე


ქართული ოცნება - აგრარები

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             მანანიან სიმონ


აყვავებული ახალქალაქი

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                   ელიზბარიან გენადი