×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად:

1.დამტკიცდეს მასიური სახალხო დღესასწაულების ჩატარების თარიღები: ა)„ჯივანობა“-ივლისის თვის მეორე შაბათ დღეს;

გ)სოფელ ვარევანში „გმირთა დღე“ -ივლისის თვის პირველ კვირა დღეს; ბ)„აშუღ თიფილის“ დღე -ივლისის თვის მეორე კვირა დღეს; დ)„ახალქალაქის დღე“-სექტემბრის თვის მეორე კვირა დღეს