×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საბავშვო   ბაღების   გაერთიანება

 

დირექტორი։ ანაიდა  ასატურიანი , ჩარენცის ქ. 38/42, ტელ; 591 99 98 67

ადმინისტრაციული პერსონალი - 9 თანამშრომელი.

საბავშვო  ბაღების რაოდენობა  -  12, სადაც 9- სრული და 3- ალტერნატიული

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის  საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებულია  155 თანამშრომელი:

     № 1 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. 41

     № 2 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი, დარბინიანის  ქ. 1

     № 3 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი , ჩარენცის ქ. 38/42

     № 4 საბავშვო ბაღი -  სოფ. დილისკა

     № 5 საბავშვო ბაღი - სოფ. ვაჩიანი

     № 6 საბავშვო ბაღი - სოფ. ბარალეთი

     № 7 საბავშვო ბაღი - სოფ. აზავრეთი

     № 9 საბავშვო ბაღი - სოფ. კარწახი

     № 10 საბავშვო ბაღი - სოფ. კულიკამი

 

  ალტერნატიული საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია  10 თანამშრომელი;

 ალტერნატიული  საბავშვო  ბაღების  რაოდენობა - 3

  • სოფ. კოთელიის  ალტერნატიული  საბ. ბაღი
  • სოფ. კარტიკამის ალტერნატიული საბ. ბაღი
  • სოფ. ხანდოს ალტერნატიული საბ. ბაღი.

 

ბავშვების  რაოდენობა  - სულ  982

   ბიჯი - 451

   გოგო - 531

 

(2019 წლის ოქტომბრის მონაცემების გამო)