×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

 

ქ. ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაარსდა 1954-1955 წლებში.  

მუზეუმში წარმოდგენილია  არქეოლოგიური  ექსპონატები, ეროვნული სამოსი,  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოჩენილი ადამიანების ძველი ხელნაწერები, სურათები, ნუმიზმატიკა, და ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები.

 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დირექტორი: სედა ჰამბარიან

ტელეფონი: 595 76 77 54
 

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, მ. მაშტოცის ქ. #37