×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჭადრაკის სკოლა


 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ჭადრაკის სკოლაში ესწრება 90 მოსწავლე.

 

ჭადრაკის სკოლის დირექტორი: ვაან სოღოიან

ტელეფონი: 595 73 99 05

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 7