×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

საქართველოს ბანკი (BANK OF GEORGIA)

ქ. ახალქალაქი თავისუფლების ქ. #23/1

ტელეფონის ნომერი: (+995 32) 2 444 444

ელ. ფოსტა:  customerservice@bog.ge

ვებ-გვერდი: https://bankofgeorgia.ge/

 

თიბისი ბანკი (TBC BANK)

ქ. ახალქალაქი, თავისუფლების ქ. # 21/1

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204854595

ტელეფონის ნომერი: +995 32 2 272727

ელ. ფოსტა: info@tbcbank.ge

ვებ-გვერდი: www.tbcbank.ge

 

ლიბერთი ბანკი (LIBERTY BANK)

ქ. ახალქალაქი, თამარ მეფე ქ. #62

ტელეფონის ნომერი: 032 255 55 00

ელ. ფოსტა: info@lb.ge

ვებ-გვერდი: https://libertybank.ge/

 

ფინკა ბანკი (FINCA BANK)

ქ. ახალქალაქი, რუსთაველის ქ. #21

ტელეფონის ნომერი: *4949 ან (99532) 2244949

ელ. ფოსტა: fincageo@finca.ge

ვებ-გვერდი: https://www.finca.ge/

 

კრედო ბანკი (CREDO BANK)

ქ. ახალქალაქი, ნალბანდიანის ქ. #38

ტელეფონის ნომერი: 032 242 42 42

ელ. ფოსტა: info@credo.ge

ვებ-გვერდი: http://www.credo.ge