მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სკოლები და კოლეჯები

რაიონში 65 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ფუნქციონირებს, რომელთაგან 50 საშუალო და 15 საბაზოა. 65 სკოლიდან 11 – ქართულია, 53 – სომხური და 1 – რუსული სკოლაა. სკოლებში 8277 მოსწავლე სწავლობს და 1475 მასწავლებელი მუშაობს.
 

# სკოლების დასახელება მისამართი
1 ახალქალაქის #1 ქ. ახალქალაქი, თუმანიანის ქ. # 61
2 ახალქალაქის #2 ქ. ახალქალაქი, თუმანიანის ქ. # 31
3 ახალქალაქის #3 ქ. ახალქალაქი, თამარ მეფეს ქ. # 33
4 ახალქალაქის #4 ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. # 3
5 ახალქალაქის #5 ქ. ახალქალაქი, ენგელსის ქ. # 47
6 აბულის სოფ. აბული
7 აზმანის სოფ. აზმანა
8 აზავრეთის სოფ. აზავრეთი
9 ალასტანის სოფ. ალასტანი
10 ალათუმანის სოფ. ალათუმანი
11 არაგვის სოფ. არაგვა
12 აგანის სოფ. აგანა
13 ბავრის სოფ. ბავრა
14 ბარალეთის #1 სოფ. ბარალეთი
15 ბარალეთის #2 სოფ. ბარალეთი
16 ბეჟანოს სოფ. ბეჟანო
17 ბუღაშენის სოფ. ბუღაშენი
18 ბურნაშეთის სოფ. ბურნაშეთი
19 ვარევანის სოფ. ვარევანი
20 ვაჩიანის სოფ. ვაჩიანი
21 გოგაშენის სოფ. გოგაშენი
22 გომანის სოფ. გომანი
23 დადეშის სოფ. დადეში
24 დილისკის #1 სოფ. დილისკა
25 ზაკის სოფ. ზაკი
26 იხტილის სოფ. იხტილა
27 კარტიკამის სოფ. კარტიკამი
28 კარწახის სოფ. კარწახი
29 კორხის სოფ. კორხი
30 კოჩიოს სოფ. კოჩიო
31 კიროვაკანის სოფ. კიროვაკანი
32 კოთელიის სოფ. კოთელია
33 კუმურდოს სოფ. კუმურდო
34 კულიკამის სოფ. კულიკამი
35 ლომატურცხის სოფ. ლომატურცხი
36 მაჭატიის სოფ. მაჭატია
37 მერენიის სოფ. მერენია
38 ორჯის სოფ. ორჯა
39 ოლავერდის სოფ. ოლავერდი
40 ოკამის #1 სოფ. ოკამი
41 ოკამის #2 სოფ. ოკამი
42 დიდი სამსარის სოფ. დიდი სამსარი
43 პატარა სამსარის სოფ. პატარა სამსარი
44 სულდის სოფ. სულდა
45 ტურცხის სოფ. ტურცხი
46 ხანდოს სოფ. ხანდო
47 ხულგუმოს სოფ. ხულგუმო
48 ხავეთის სოფ. ხავეთი
49 ხორენიის სოფ. ხორენია
50 ჩუნჩხის სოფ. ჩუნჩხა
51 აფნიის სოფ. აფნია
52 ბალხოს სოფ. ბალხო
53 ბოზალის სოფ. ბოზალი
54 ბუზავეთის სოფ. ბუზავეთი
55 ღადოლარის სოფ. ღადოლარი
56 დილისკის #2 სოფ. დილისკა
57 ქარცეფის სოფ. ქარცეფი
58 გოკიოს სოფ. გოკიო
59 მარტუნის სოფ. მარტუნი
60 მოდეგამის სოფ. მოდეგამი
61 მურჯახეთის სოფ. მურჯახეთი
62 მიასნიკიანის სოფ. მიასნიკიანი
63 პტენის სოფ. პტენა
64 თახჩის სოფ. თახჩა
65 ჩამდურის სოფ. ჩამდურა


ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კოლეჯი
რექტორი: როინ ყავრელიშვილი

ფაკულტეტები:

  • ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი
  • საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  • ქართული ფილოლოგია


 
ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ. #119
 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია