მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სოც.უზრუნველყოფის პოლიტიკა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურის მიერ 2010 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მინიმალური სოციალური პაკეტი, რომელიც 235 ათას ლარს შეადგენს.
 

N

დახმარების სახეები

თანხა ლარებში

1.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და ინვალიდების დაკრძალვის (თითოეულზე 250 ლარი)  ხარჯები

7000

2.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ფინანსური
დახმარება

16000

3.

საზეიმო ღონისძიებებზე მსოფლიო ომის ინვალიდების ჩაცმულობისათვის ფინანსური დახმარება

3000

4.

დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ორგანიზაციული და სხვა ღონისძიებები

500
2000

5.

დახმარება ახალშობილ ბავშვებზე (100 ლარი)

68000

6.

ექსტრემალური შემთხვევები, ოპერაციები, მკურნალობა და მშობიარობა

50000

7.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

70000

8.

საცხოვრებელ–კომუნალური პირობების გასაუმჯობესებლად გათვალისწინებული ფინანსური დახმარება

15000

9.

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვების, ინვალიდების და ობოლი ბავშვების დახმარება ფასიან სწავლებაზე

3500


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია