მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

მიწათმოქმედება

რაიონის ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის უმეტესობაა ჩართული. რაიონში 95,705.85 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაა, რომლის 7072 ჰექტარს საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიც იყენებენ. აქედან 4500 ჰექტარი საზაფხულო საძოვრებია.

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებიდან 29239 ჰექტარი სახნავ-სათესია, 3487 ჰა-სათიბი, 59289 ჰა-საძოვარი, 7085 ჰა-მრავალწლიანი ნარგავები, ხოლო 3600 ჰა-ნასვენი მიწები.

ახალქალაქის რაიონში მიწის პრივატიზაციის პროცესის შემდეგ დღეისათვის რაიონის თითქმის ყველა ოჯახს საკუთრებაში დაახლოებით 1.21 ჰა პრივატიზებული მიწა გააჩნია.

რეგიონის მიწის ფონდში შედის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 74 %, რომლის დიდი ნაწილი (64 %) გამოყენებულია როგორც საძოვრები. რაიონში არსებული სახნავ-სათესი მიწებიდან ამჟამად მხოლოდ 65 % გამოიყენება პირდაპირი დანიშნულებით.

ახალქალაქის რაიონის თითქმის ყველა სოფელი საოჯახო მებოსტნეობას მისდევს. რაც შეეხება მეხილეობას, იგი ნაკლებადაა განვითარებული.

რაიონში იწარმოება კარტოფილის ისეთი ადაპტირებული და სპეციფიკური ჯიშები, როგორიცაა: “მარფონა”, “აგრია”, “დესირე”, “მარაბელი”, “კოლეტე” და “პამირი”. ეს ჯიშები ძირითადად ფერმერთა ასოციაცია ,,ჯავახეთის” მიერ არის შემოტანილი. .

1998 წელს, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GTZ) შემოიტანა ჯიშები “დესირე” და “აგრია”, 2002 წელს გაეროს ორგანიზაციამ - “FAO-მარფონა”, “კოლეტე” და “დესირე”. მესამედ კი პროგრამამ ,,IFAD”–მა არსებულ ექსპერიმენტულ წარმოებას შემოუტანა ისეთი ჯიშები, როგორიცაა: “მარფონა”, “სანტი”, “აგრია”, “იმპალა” და “პიკასო”. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კომპანია “ევროპლანთან” ერთად 2005 წელს შემოიტანა ჯიში-“მარაბელი”.

კარტოფილის საშუალო პროდუქტიულობა დაახლოებით 1 ჰა-ზე 18 ტონას შეადგენს. სულ რაიონში წელიწადში 10200 ტონა კარტოფილი მოჰყავთ.

ბოსტნეულიდან მოჰყავთ: კომბოსტო, სტაფილო, ჭარხალი, ბოლოკი, წიწაკა, მწვანე პომიდორი, კიტრი, ყაბაყი, გოგრა. მოჰყავთ მწვანილი (ოხრახუში, ნიახური, კამა, პიტნა, ტარხუნა, რეჰანი, მწვანე ხახვი, ნიორი და სხვა).
 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია