მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

წარმოება

რაიონში მოქმედი საწარმოო ობიექტები

 1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სარემონტო საწარმო;
 2. ხორცის გადამამუშავებელი 5 საწარმო;
 3. რძის პროდუქტების 10 საწარმო;
 4. 30–მდე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და ასოციაცია;
 5. პურის 20–მდე საცხობი;
 6. ქვის გადამამუშავებელი 10–მდე საამქრო;
 7. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის 7 საამქრო;
 8. მსუბუქი კედლების ბეტონის ბლოკის 5 საამქრო;
 9. 6 სადურგლო სახელოსნო;
 10. სპირტის წარმოების 2 საწარმო;
 11. უალკოჰოლო სასმელის წარმოების 8 საწარმო.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში 500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.
 


 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია