მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

წევრების ანგარიში

ალბერტ მანუშიან

ამლეტ მოვსესიან

ანდრანიკ მურადიან

ანზორ ყავრელიშვილი

არტურ მკოიან

აშოტიკ ეღუნიან

აშოტ საარიან

ბორის ალელიშვილი

გენადი ელიზბარიან

გრაჩია მოვსესიან

ედგარ ხეჩოიან

ედიკ ბერიკიან

ედუარდ ელიაზიან

ვაგარშაკ არაქელიან

ვარდან პაპოიან

ზაური პაქსაძე

კარაპეტ პალოიან

კობა გოხაძე

ნაირი მელტონიან

სარკის მელიქიან

სიპან შიპაკციან

 

 

აბრაჰამ კარაპეტიან

ავეტის აფოზიან

არარატ ჩარჩიან

არკადი ოველიან

აშოტ საარიან

გრაჩია მოვსესიან

გრიგორ წორმუტიან

დავით თაქთაქიძე

ედუარდ ელაზიან

ვიტალი თოროსიან

ზაური ბაქსაძე

იაგირ ღაზარიან

მანველ საღატელიან

ნაირი ირიციან

ჟორე ეზოიან

სარგის უზუნიან

სლავიკ მარაბიან

სოსო თეთვაძე

უშანგი ოქროაძე

ფედორ თოროსიან

 

 

 

 

 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია