მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

ბიუჯეტი 2019

ახალქალაქის ბიუჯეტი 2019

 

ბიუჯეტი 2018

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

 

ბიუჯეტი 2017

ახალქალაქის ბიუჯეტი 2017

7.12.2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირება

ახალქალაქის ბიუჯეტი 2017

16.05.2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირება 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი 

 

ბიუჯეტი 2016

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2016 წ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2016 წ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 2016 წ

 

ბიუჯეტი

ბიუჯეტის კორექტირება 2015
იხილეთ PDF


ბიუჯეტი 2015
იხილეთ PDF

 

6 თვე.pdf                                                                                                          
2015 წლის პროგნოზი 

ბიუჯეტი 2014

იხილეთ PDF
ბიუჯეტი 2013
იხილეთ PDF

 


 

ბიუჯეტი 2012
 

ბალანსი
იხილეთ PDF

ფუნქციონალური
იხილეთ PDF

გადასახადები
იხილეთ PDF

ორგანიზაციული
იხილეთ PDF

შემოსულობები

იხილეთ PDF
 ბიუჯეტი 2011

ახალქალაქიახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯებისგაშიფრება
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯების გაშიფრება
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - კეთილმოწყობის გაშიფრება
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - მუნიციპალური საკუთრების კაპიტალური ხარჯების გაშიფვრა
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - სპორტული ახალგაზრდული ჯანმრთელობის და კულტურული ღონოსძიებებისა და მოქალაქწთა დასვენების და ფინანსების განაწილება
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურის
იხილეთ PDF

ბიუჯეტი 2011 - ახალქალაქია მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციების 2011 წლის ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა
იხილეთ PDF


14.06.2010  -  ბიუჯეტი 2010 - მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
იხილეთ PDF


13.06.2010  -  ბიუჯეტი 2010 - მუნიციპალიტეტის ხარჯები
იხილეთ PDF

 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია