მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

17.11.17


 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომის დღის წესრიგი

1. საკრებულოს პირველი სხდომის გახსნა.
2. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება – არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოცხადება.
3. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა.
4. დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა.
5. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა.
6. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა.
7. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა.
8. საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნების ცნობად მიღება.
9. საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცება.
10. საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა.
11. საკრებულოს კომისიების დებულებების დამტკიცება.
უკან დაბრუნება  


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია