×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-15 15:35:26 / სპორტის 2019 წლის საუკეთესოშედეგებისმქონესპორტსმენებისდაჯილდოება

დღესახალქალაქისმუნიციპალიტეტისსპორტსმენებისმიღებისდღეიყო. ქ.ახალქალაქისმერიისშენობაში, შეხვედრისდარბაზშიწლისსაუკეთესოსპორტსმენებიდამწვრთნელებიდაჯილდოვდნენდიპლომებითდაადგილობრივიბიუჯეტიდანგამოყოფილითანხით 4200 ლარიდაჯილდოვდა 28 სპორტსმენი.

კიკბოქსინგი

1. სარგისტონაკანიან - I ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

2. არტიომქამალიან - I ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

3. მჰერტიტოიან - I ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

4. შურადარბინიან - I ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი  

5. იგითკურეღიან -II ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

6. ვარაზდატხაჩატურიან - II ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

7. არტიუშაივაზიან - II ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

8. ანთრანიკდილანიან - II ადგილი „ევროპისთასი“ საერთაშორისოტურნირი

კრივი

1. ოთარერანოსიან - 2018-2019 წლებისსაქართველოსმოქმედიჩემპიონი,საერთაშორისოტურნირისგამარჯვებული

2. არტიუშგომციან - III ადგილიევროპისჩემპიონატი 22წლამდეასაკისსპორტსმენებსშორის 3. არტიომიორდანიან -საქართველოსვიცე-ჩემპიონი

4. არშაკელიზბარიან - საქართველოსვიცე-ჩემპიონი

5. სტეფანშირინიან - საქართველოსვიცე-ჩემპიონი

6. არამხრიკიან - მოქმედისაქართველოსჩემპიონიმოზარდებსშორის 7.პატვაკანმათოსიან - II ადგილისაქართველოსვივე-ჩემპიონიახალგაზრდებსშორის

8. გორაივზიან - 2019 წლისსაქართველოსჩემპიონი 13-14 წლამდე

9. არმენგრიგორიან - საქართველოსვიცე-ჩემპიონი

10. ნაირმელიქიან - I ადგილისაერთაშორისოტურნირი. MMAბრძოლაწესებისგარეშე

ჭიდაობა

1. გევორგგაბრიელიან - I ადგილისაქართველოსჩემპიონი;საქართველოსნაკრებისწევრი, რომელმაცნაკრებთანერთად 8ქვეყანასშორისაიღოპირველიადგილი

2. მაქსიმმკოიან - III ადგილისაქართველოსჩემპიონატი

3. სარქისზოფუნიან - III ადგილისაქართველოსჩემპიონატი

4. ვაზგენგაბრიელიან - საქართველოსნაკრებისწევრი,რომელმაცნაკრებთანერთად 8 ქვეყანასშორისაიღოპირველიადგილი

5. ჰარაზატგოგორიან - საქართველოსპირველობაზე III ადგილი

კარატე

1. დავითსესაძე - II, III მე-9 საერთაშორისოტურნირიკარატეშიადგილისხვადასხვაწონითკატეგორიაში, რეგიონულიტურნირი I ადგილი

2. გრიგორღაზარიან - მე-9 საერთაშორისოტურნირიკარატეშიპრიზიორი

3. ვალოდიაევაჯიან - მე-9 საერთაშორისოტურნირიკარატეშიპრიზიორი

4. აკსანაავეტიან - კარატესვარსკვლავთათასის 2 პირველიადგილიდა 1მეორეადგილი; ქვეყნისღიაპირველობაში 2სხვადასხვაწონითკატეგორიაშიპირველიადგილი

5. არტიომავაქიან - საქართველოსღიატურნირიშოტოკაიკარატედოშისხვადასხვაწონითკატეგორიაშიორი I ადგილიდა III ადგილი