×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-10-23 17:44:06 /

დღეს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში მერი იურიკ უნანიანი, საკრებულოს თავმჯდომარე ნაირი ირიციანი, მერის მოადგილე არმენ მარანგოზიანი, ასევე მერისა და საკრებულოს თანამშრომლები და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გაიმართეს შეხვედრა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წევრებთან.
შეხვედრის დროს განიხილეს საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.