×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-02-04 16:18:37 /

დღეს \04.02.19წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა.

  1. „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  2. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ