×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-02-04 16:18:37 /

დღეს \04.02.19წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა.

  1. „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  2. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

ახალი ამბები