×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-03-29 06:38:57 / დღეს \28.03.2019წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა.

  1. .„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში      ცვლილების შეტანის   თაობაზე
  2. .მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ
  3. საკრებულოს  მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ
  4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების зშესახებ

  1. 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და შეფასების შესახებ.
  2. ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში  ცვლილების შეტანის   თაობაზე
  3. სოფ. ჭაჭკარის განაშენიანის რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დოკუმენტების დამტკიცების

შესახებ.