×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-03-01 11:56:44 / დღეს \28.02.2019წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა.

დღეს \28.02.2019წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა.

  1. .„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში      ცვლილების შეტანის   თაობაზე
  2. .ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ.
  3. .ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესს  დამტკიცების შესახებ.