×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-04-01 16:45:02 / ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შენობაში "ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგურის" ქვესადგურის საჯარო განხილვა.

დღეს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში შედგა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შპს "აისის" მდ. ფარვანას და მისი შენაკადი, მდ. კორხზე 9.5 მგ. "ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგურის" ქვესადგურისა და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. "სკოპინგის" ანგარიშის საჯარო განხილვა.

დისკუსიაში ახალქალაქის მერის მოადგილემ არმენ მარანგოზიანმა. და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა  მიიღეს მონაწილეობა  სადაც საჯარო განხილვა გაიმართა საქართველოს ბუნების დაცვისა  და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ. მათთან ერთად სხვა სპეციალისტებიც მოვიდნენ.საჯარო დისკუსიაზე ასევე იმყოფებოდნენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ს. დილისკის, ს.კორხის და ს.  ორჯის. პრეზენტაციის დროს ორგანიზატორებმა ხაზი გაუსვეს, რომ შეხვედრა იყო ინფორმაციული სახის  შეხვედრის ბოლო დასრულდა  კითხვა-პასუხის რეჟიმში სადაც გაჟღერდა პრობლემური საკითხები.