×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-04-16 16:27:46 / საუბნო ექთნებს და სჯდც - ის თანამშრომლებს მიეწოდა სამედიცინო აქსესუარები

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიამ რიგითი ღონისძიება მოაწყო კორონავირუსის ეპიდემიის საწინააღმდეგოდ ბრძოლის მიზნით .

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიიდან საუბნო ექთნებს და ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლებს მიეწოდა ერთჯერადი ბახილები, ხალათები, ჩაჩები(ქუდი), ერთჯერადი  ხელთათმანი, დამცავი ფარები ადგილზე თავიანთი საქმის უსაფრთხო და ეფექტური შესრულების მიზნით. 

 

ახალი ამბები