×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-10 05:15:34 / ქონების რეგისტრაციის საკითხები

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ნაირი ირიციანმა მიიღო ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები, რომლებსაც პრობლემები ჰქონდათ ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. მოქალაქეებმა თავიანთ შეკითხვებზე მიიღეს პასუხები  და მათ მიეთითათ შესაბამისი ორგანოები, სადაც მათი პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლიათ.