×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-16 16:07:30 / სოფლების გზეების  მოასფალტება აქტიურად მიმდინრეობს

შპს "არალ"- ის მიერ ხელშეკრულების თანახმად მიმდინარეობს მოასფალტირება შემდეგი გზების:
1. ბავრა -კარტიკამი: უნდა მოასფალტდეს 2000მ გზა, რომლის სამუშაოები მიმდინარეობს. შესრულებულია სამუშაოების 20%. აღნიშნული სამუშაოები უნდა დასრულდეს 29.08.2019წ. ხელშეკრულების თანახმად უნდა მოასფალტდეს 1. 006. 224 ლარით გათვალისწინებული 1. 048. 150 ლარის ნაცვლად.
2. არაგვა - ზაკ- ბუღაშენი. უნდა მოასფალტდეს 1900მ გზა. მიმდინარეობს გზის მოასფალტების სამუშაოები და უნდა დასრულდეს 30.07.2019წ.
კომპანია   სამუშაოებს შეასრულებს 653.300 ლარად გათვალისწინებული 665.990 ლარის ნაცვლად. 
3. ვაჩიანი - ოკამი.  გათვალისწინებულია მოასფალტირება 3800მ გზა. მიმდინარეობს გზის მოასფალტების სამუშაოები და უნდა დასრულდეს 28.09. 2019წ. მოასფალტირებისათვის გათვალისწინებული იყო  1. 892. 320 ლარი , მაგრამ  შპს "არალ" - ი შეასრულებს 1.871. 999 ლარად.