×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-27 10:10:22 / დღევანდელი სიტუაცია სოფელ კორხში წმინდა სტეფანოსის ეკლესიის აღდგენის საქმეში

25.07.2019.წ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დაისვა საკითხი სოფელ კორხში არსებული ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ.

26.07. 2019.წ. შეხვედრა შედგა მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებსა და ახალქალაქის საკრებულოს დეპუტატებს შორის.

შეხვედრის თემა იყო სოფელ კოხში წმინდა სტეფანოსის ეკლესიის აღდგენა, ისევე როგორც სხვა მსგავსი ეკლესიების აღდგენასთან დაკავშირებული კითხვები.

კითხვა კვლავაც ექვემდებარება მიმოხილვას. ერთის მხრივ, სოფელ კორხის მოსახლეობა უკმაყოფილოა, მეორეს მხრივ, არსებობს სამართლებრივი და ფორმალური პროცესი ამ საკითხის გადაწყვეტის მიზნით, რომელშიც ჩართულია კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო, კულტურის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო. ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში პრობლემა მოგვარდება და ეკლესია სულიერ და კულტურულ ღირებულებად იქცევა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი ასევე მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებაში, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონის საერთო განვითარებას