×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-06-21 18:58:55 / გასაუბრება მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სამსახურების ხელმძღვანელების ვაკანსიების შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, სპეციალურმა კომისიამ ჩაატარა გასაუბრება, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურიასა და მშენებლობის, შესყიდვების და ზედამხედველობის სამსახურეების ხელმძღვანელების ვაკანსიების შესახებ.