×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-10-08 17:42:26 / ღონისძიება„ევროპისმემკვიდრეობისდღეები“-სფარგლებში

მიმდინარეწლის 5 ოქტომბერს „ევროპისმემკვიდრეობისდღეები“-სფარგლებშიგაიმართასხვადსხვასახისღონისძიებები, რომელიც ჩატარდაახალქალაქისცენტრალურპარკში, მოეწყოხელნაკეთინივთებისგამოფენა, გამოიფინამუზეუმისექსპონატები, გამოფენაშიმონაწილეობამიიღესახალქალაქისმუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკოგაერთიანება, ქალაქის მუზეიუმი, ახალქალაქისმომავლისსახლსწარმოდგენილიიყოპურისცხობისძველიტრადიცია, ჩატარდამუნიციპალიტეტის კლუბების გაერთიანებისანსამბლებისკონცერტი. იმ დღეს ქალაქის მუზეიუმის შესასვლელი იყო უფასო.