×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-03-19 09:47:41 / მომზადებულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ, თარგმნილია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიერ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე პროექტის “კორონავირუსის (COVID-19) შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ეთნიკურ უმცირესობებს შორის” ფარგლებში.

https://osgf.ge/%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a8-covid-19/?fbclid=IwAR0MJ2y6M4YnV49swMEVKq8oS2p9KrxIfA96aFP6WFCGtBzH2Q4LS1RomQA