×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-08-27 18:53:03 / მერი ეწვია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბანაკში

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი იურიკ უნანიანი მერიის თანამშრომლებთან ერთად ეწვია ბანაკს " ტავშანკა", რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ ყოველწლიურად ტარდება და ადგილზე გაეცნო ბანაკის დღის გეგმას. გაესაუბრა ბავშვებს, იკითხა მათი მოსაზრები ბანაკის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს დღე ბანაკში და აპირებენ თუ არა ისინი კვლავ მონაწილეობის მიღებას. მან ბავშვებისგან მხოლოდ დადებითი პასუხი მიიღო.