×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

      ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 65 დასახლებული პუნქტია: 1 ქალაქი, 64 სოფელი. ადგილობრივი თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოა საკრებულო. მმართველობის ტერიტორიული ერთეულებია:

 

 • 22 თემი - აზავრეთი, ალასტანი, არაგვა, ბარალეთი, გოგაშენი, ვაჩიანი, ზაკვი, კარტიკამი, კარწახი, კოჩიო, კუმურდო, ოკამი, სულდა, ხავეთი, ხოსპიო.
 • 64 სოფელი -  აბული, აგანა, აზავრეთი, აზმანა, ალასტანი, ალათუმანი, არაგვა, აფნია, ბავრა, ბალხო, ბარალეთი, ბეჟანო, ბოზალი, ბუზავეთი, ბურნაშეთი, ბუღაშენი, გოგაშენი, გოკიო, გომანი, გულიკამი, დავნია, დადეში, დიდი სამსარი, დილისკა, ერინჯა, ვარევანი, ვაჩიანი, ზაკვი, თახჩა, ტრკნა, თოთხამი, იხთილა, კარტიკამი, კარწახი, კიროვაკანი, კოთელია, კორხი, კოჩიო, კუმურდო, ლომატურცხი, მარტუნი, მაჯადია, მერენია, მიასნიკიანი, მოდეგამი, მურჯახეთი, ოკამი, ოლავერდი, ორჯა, პატარა სამსარი, პტენა, სირკვა, სულდა, ტურცხი, ფილიპოვკა, ქარცები, გოდოლარი, ჩამძვრალა, ჩუნჩხა, ხავეთი, ხანდო, ხორენია, ხოსპიო, ხულგუმო

ახალქალაქი 

აზავრეთის ადმინისტრაციული ერთეული -

 1. ლომატურცხი
 2. გოდოლარი
 3. ბურნაშეთი
 4. აზავრეთი

 

ალასტანის ადმინისტრაციული ერთეული -

 1. ალასტანი
 2. ვარევანი
 3. გოკიო

 

არაგვის ადმინისტრაციული ერთეული -

 1. არაგვა
 2. მაჯადია
 3. კორხი
 4. ორჯია
 5. თოთხამი

 

ბარალეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. იხტილა
 2. ბარალეთი
 3. დიდი სამსარი
 4. პატარა სამსარი
 5. მერენია

 

 

ვაჩიანის ადმინისტრაციული ერთეული

 

  1. ვაჩიანი
  2. მურჯახეთი
  3. ჩამძვრალა

 

გოგაშენის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. აფნია
 2. გოგაშენი

 

კუმურდოს ადმინისტრაციული ერთეული

 1. კუმურდო
 2. კიროვაკანი

 

 

დილისკის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. დილისკა

 

ზაკვის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. გომანი
 2. ოლავერდი
 3. ბუღაშენი
 4. ბალხო
 5. ზაკვი
 6. ტრკნა

 

კარწახის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. კარწახი

 

კარტიკამის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. კარტიკამი
 2. ხულგუმო
 3. ბუზავეთი
 4. გულიკამი
 5. აბული
 6. თახჩა

 

კოთელიის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. კოთელია

 

კოჩიოს ადმინისტრაციული ერთეული

 1. ბეჟანო
 2. ალათუმანი
 3. კოჩიო
 4. მოდეგამი
 5. აგანა
 6. სირკვა

 

პტენის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. პტენა

 

ოკამის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. ოკამი
 2. აზმანა
 3. ქარცები

 

სულდის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. სულდა
 2. დადეში
 3. ბოზალი
 4. მიასნიკიანი
 5. ფილიპოვკა

ტურცხის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. ტურცხი

 

 

 

ხოსპიოს ადმინისტრაციული ერთეული

 1. ხოსპიო
 2. ხორენია
 3. ბავრა
 4. მარტუნი

 

ჩუნჩხის ადმინისტრაციული ერთეული

 1. ჩუნჩხა

 

ხავეთის ადმინისტრაციულ ერთეული

 1. ხავეთი
 2. ერინჯა
 3. დავნია

ხანდოს ადმინისტრაციულ ერთეული

 1. ხანდო

 

 

 

აღწერა

აღწერა