×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
ანზორ ყავრელიშვილი Անզոր Ղավրելիշվիլի.PDF 24 29.10.2019
ანდრანიკ მურადიან Անդրանիկ Մուրադյան.PDF 23 29.10.2019
ალბერტ მანუშიან Ալբերտ Մանուշյան.PDF 22 29.10.2019
განკარგულება №2014.pdf სოფელ გოგაშენიდან ჭაჭკრამდე მიმავალი გზის „ნიკოლოზ ნათენაძის სახელობის ხეივანი“ -ს სახელდებაზე 2014 10.10.2019
განკარგულება № 1914.pdf

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული უძრავი ქონების (მიწის)  სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

1914 10.10.2019
განკარგულება N 1814.pdf მუნიციპალური ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემა 1814 27.09.2019
დადგენილება №-19.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 09.10.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4676300?publication=0 Область прикрепленных файлов
დადგენილება 18.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 27.08.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4643172?publication=0 Область прикрепленных файлов
განკარგულება N-1514.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1514 27.08.2019
განკარგულება N-1614.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1614 27.08.2019
ბრძანება N 414.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი 414 24.01.2019
განკარგულება 1014.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1014 24.06.2019