×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 27.pdf სოფ. ხავეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 27 12.11.2019
განკარგულება 26.pdf სოფ. დაბნიას მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 26 12.11.2019
განკარგულება 25.pdf სოფ. კუმურდოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 25 12.11.2019
დადგენილება 22.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 ნოემბრის №21 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

22 26.11.2019 matsne.gov.ge/ka/document/view/4711974?publication=0
ბრძანება N 1114.PDF ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი N 1114 27.07.2020
ყავრელიშვილი რობიზონ Ղավրելիշվիլի Ռոբիզոն.PDF 51 31.10.2019
არმინე მინასიან Արմինե Մինասյան.PDF 50 31.10.2019
ზაქარ ზაქარიან Զաքար Զաքարյան.PDF 49 31.10.2019
მელქონ მაკარიან Մելքոն Մակարյան.PDF 48 31.10.2019
სამველ პეტროსიან Սամվել Պետրոսյան.PDF 47 31.10.2019
სარგის უზუნიან Սարգիս Ուզունյան.PDF 46 31.10.2019
სედა მელკუმიან Սեդա Մելքումյան.PDF 45 31.10.2019