×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
ბორის ალელიშვილი Բորիս Ալելիշվիլի.PDF 27 29.10.2019
აშოტიკ ეღუნიან Աշոտիկ Եղունյան.PDF 26 29.10.2019
აშოტ საარიან Աշոտ Սահարյան.PDF 26 29.10.2019
არტურ მკოიან Արթուր Մկոյան.PDF 25 29.10.2019
ანზორ ყავრელიშვილი Անզոր Ղավրելիշվիլի.PDF 24 29.10.2019
ანდრანიკ მურადიან Անդրանիկ Մուրադյան.PDF 23 29.10.2019
ალბერტ მანუშიან Ալբերտ Մանուշյան.PDF 22 29.10.2019
განკარგულება №2014.pdf სოფელ გოგაშენიდან ჭაჭკრამდე მიმავალი გზის „ნიკოლოზ ნათენაძის სახელობის ხეივანი“ -ს სახელდებაზე 2014 10.10.2019
განკარგულება № 1914.pdf

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული უძრავი ქონების (მიწის)  სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

1914 10.10.2019
განკარგულება N 1814.pdf მუნიციპალური ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემა 1814 27.09.2019
დადგენილება №-19.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 09.10.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4676300?publication=0 Область прикрепленных файлов
დადგენილება 18.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 27.08.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4643172?publication=0 Область прикрепленных файлов