×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 314.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 314 26.03.2020
დადგენილება 4.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04 26.03.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4836094?publication=0
დადგენილება 2.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

02 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4808578/0/ge/pdf
განკარგულება N2 14.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2020 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებები

2 14 27.02.2020
დადგენილება 3.pdf

მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

03 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4809227/0/ge/pdf
დადგენილება 20.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4702858?publication=0
დადგენილება 21.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის, კუმურდოს, ხავეთის, აფნიასა და დაბნიას ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 21 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4703217?publication=0
დადგენილება 23.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 23 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709723?publication=0
დადგენილება 24.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოს განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 24 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709767?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 26.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავნიას განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 26 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4711996?publication=0