×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.PDF საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების საქმიანობის ფორმებისგან ერთერთია ამომრჩეველთა და მოქალაქეთა მიღება, მათი წერილების, წინადადებებისა და საჩივრების განხილვა; ამ უფლებამოსილების განსახორციელებლად დამტკიცებულია საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი. 414 24.01.2019
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა.pdf ახალქალაქია მუნიციპალიტეტის დასახლებაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების სესახებ 43/44 11.01.2019
ზაური პაქსაძე Զաուրի Պաքսաձե.pdf 016 31.10.2018
სიპან შიპაკციან Սիփան Շիպակցյան.pdf 021 31.10.2018
ბორის ალელიშვილი Բորիս Ալելիշվիլի.pdf 08 31.10.2018
ანზორ ყავრელიშვილი Անզոր Ղավրելիշվիլի.pdf 04 31.10.2018
ჰამლეტ მოვსესიან Համլետ Մովսեսյան.pdf 02 31.10.2018
სარკის მელიქიან Սարգիս Մելիքյան.pdf 020 31.10.2018
ნაირი მელტონიან Նաիրի Մելտոնյան.pdf 019 31.10.2018
კობა გოხაძე Կոբա Գոխաձե.pdf 018 31.10.2018
კარაპეტ პალოიან Կարապետ Պալոյան.pdf 017 31.10.2018
ვარდან პაპოიან Վարդան Պապոյան.pdf 015 31.10.2018