×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება და დანართი N12 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 12 14 30.06.2020
განკარგულება N 10 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილელების შეტანის შესახებ N 10 14 27.05.2020
განკარგულება N 9 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილელების ცნობად მიღების შესახებ N 9 14 27.05.2020
განკარგულება N 8 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აღვან აბაჯიანის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ N 8 14 27.05.2020
დადგენილება N9.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ N 9 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908318?publication=0
დადგენილება N8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 8 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908306?publication=0
დადგენილება N7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ N 7 27.05.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4880265?publication=0
დადგენილება N6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გოგაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის- სოფელ ჭაჭკარის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ N 6 27.05.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4880151?publication=0
დადგენილება N10 (1).pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 (1) 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908360?publication=0
განკარგულება N 11 14.pdf საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ფიზიკური პირების) და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შესახებ N 11 14 28.05.2020
დადგენილება 5.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 28.04.2020 05 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4858045?publication=0
განკარგულება 7 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასების შესახებ 7 14 28.04.2020