×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი


исполненный ge


проект


Утвержденный


Корректированный


აღწერა

აღწერა