×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

რაიონში მოქმედი საწარმოო ობიექტები

 1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სარემონტო საწარმო;
 2. ხორცის გადამამუშავებელი 5 საწარმო;
 3. რძის პროდუქტების 10 საწარმო;
 4. 30–მდე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და ასოციაცია;
 5. პურის 20–მდე საცხობი;
 6. ქვის გადამამუშავებელი 10–მდე საამქრო;
 7. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის 7 საამქრო;
 8. მსუბუქი კედლების ბეტონის ბლოკის 5 საამქრო;
 9. 6 სადურგლო სახელოსნო;
 10. სპირტის წარმოების 2 საწარმო;
 11. უალკოჰოლო სასმელის წარმოების 8 საწარმო.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში 500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.