×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სავაჭრო ცენტრი “DAV”

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, ნალბანდიანის ქ. 27

=============================

სავაჭრო ცენტრი “ჰაიასტან”

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, მიკოიანის ქ. 18/2