×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ფორელ  - 599 18 08 84

 

 

ევროსტარ - 597 75 05 45

 

 

 

 

იდეალ - 592 82 19 79

ართსეგ - 593 71 30 33

 

 

ანანკ - 599 101 835

 

არარატ - 593 15 09  85