×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

მერიის 2018 წლის ანგარიში.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის ანგარიში

ინფორმაცია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის.pdf

საკრებულოს მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში

ანგარიში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის  1 ნოემბრიდან 2019წლის 1 ნოემბრამდე  პერიოდში განხორციელებული  სამუშაოს შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის 1 ნოემბრიდან 2020 წლის 1 ნოემბრამდე  პერიოდში განხორციელებული  სამუშაოს შესახებ ანგარიში

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 10 თვის ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარეს წლიური ანგარიში- 2020-2021 წწ